BikiniFitness.SK - kontakty

Internetový projekt BikiniFitness.SK je určený priaznivcom kategórie bikinifitness, predovšetkým dievčatám a ženám, ktoré uvažujú o súťažení, prípadne už súťažia v tejto kategórii na akejkoľvek úrovni.  Našu pozornosť však venujeme aj ďalším nomináciám v portfóliu federácií IFBB, NABBA, WBFF atď., kde súťažia ženy. Ktoré to sú? Bodyfitness, fitness, wellness fitness, women´s physique.

Cieľom projektu je poskytovať informácie:

  • priaznivcom bikinifitness (a spriaznených športov) o začínajúcich bikinifitnesskách, domácich aj zahraničných hviezdach kategórie bikinifitness a športovkyňách z príbuzných nominácií ako bodyfitness, fitness, wellness fitness aj women´s physique
  • o súťažiach primárne z nominácií bikinifitness, sekundárne aj zo súťaží bodyfitness, fitness, wellness fitness a women´s physique vo forme reportov a komentárov, ktoré sú doplnené o komplexné fotogalérie
  • uľahčujúce súťaženie v kategórii bikinifitness na akejkoľvek úrovni
  • o tréningu, výžive, doplnkoch výživy vhodných nielen pre bikinifitness
  • o postupoch upevňujúcich zdravie nielen pre aktívne dievčatá a ženy

Fitness škola s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO:  35 818 662
DIČ: 2022440596
IČ DPH: nie je plátcom
Okresný súd Bratislava, Oddiel : Sro vložka číslo:24767/B
Tatrabanka, 29 4402 952/1100
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4402 9520

BikiniFitness.SK - šéfredaktor
Soňa KOLCUNOVÁ
kolcunovasona@gmail.com

BikiniFitness.SK - redaktor
Alica HEVEROVÁ

BikiniFitness.SK - redaktor
Barbora LABUDOVÁ