BikiniFitness.SK - kontakty

Internetový projekt BikiniFitness.SK je určený priaznivcom kategórie bikinifitness, predovšetkým dievčatám a ženám, ktoré uvažujú o súťažení, prípadne už súťažia v tejto kategórii na akejkoľvek úrovni.  Našu pozornosť však venujeme aj ďalším nomináciám v portfóliu federácií IFBB, NABBA, WBFF atď., kde súťažia ženy. Ktoré to sú? Bodyfitness, fitness, wellness fitness, women´s physique.

Majiteľom a prevádzkovateľom stránky www.BikiniFitness.SK je spoločnosť Fitness škola s.r.o. Cieľom projektu je poskytovať informácie:

  • priaznivcom bikinifitness (a spriaznených športov) o začínajúcich bikinifitnesskách, domácich aj zahraničných hviezdach kategórie bikinifitness a športovkyňách z príbuzných nominácií ako bodyfitness, fitness, wellness fitness aj women´s physique
  • o súťažiach primárne z nominácií bikinifitness, sekundárne aj zo súťaží bodyfitness, fitness, wellness fitness a women´s physique vo forme reportov a komentárov, ktoré sú doplnené o komplexné fotogalérie
  • uľahčujúce súťaženie v kategórii bikinifitness na akejkoľvek úrovni
  • o tréningu, výžive, doplnkoch výživy vhodných nielen pre bikinifitness
  • o postupoch upevňujúcich zdravie nielen pre aktívne dievčatá a ženy

Ambíciou spoločnosti Fitness škola s.r.o. je okrem prevádzky stránky BikiniFitness.SK aj:

  • organizovať s podporou partnerov semináre a kempy pre cieľovú skupinu zaujímajúcu sa o bikinifitness
  • poskytovať komplexné priame poradenstvo - súvisiace s tréningom, výživou, doplnkami výživy vhodnými pre kategóriu bikinifitness, prípadne súťažením v kategórii bikinifitness
  • poskytovať on-line poradenstvo - súvisiace s tréningom, výživou, doplnkami výživy vhodnými pre kategóriu bikinifitness, prípadne súťažením v kategórii bikinifitness

Fitness škola s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO:  35 818 662
DIČ: 2022440596
IČ DPH: nie je plátcom
Okresný súd Bratislava, Oddiel : Sro vložka číslo:24767/B
Tatrabanka, 29 4402 952/1100
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4402 9520

BikiniFitness.SK - šéfredaktor
Saskia CAKOCI Ing.
e-mail: saskia.cakoci@gmail.com

BikiniFitness.SK - redaktor
Soňa KOLCUNOVÁ

BikiniFitness.SK - redaktor
Katarína CIENKA

BikiniFitness.SK - redaktor
Igor KOPČEK, Ing.
tel.: +421 905 358415
e-mail: igor.kopcek@yahoo.com